انشود حرف د

.

2023-06-10
    ف داء ل مثواك م ن م ض ج ع